Standard Svensk standard · SS-EN 13554

Oförstörande provning - Akustisk emission - Allmänna principer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13554:2011 Tillägg: SS-EN 13554/A1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13554

Oförstörande provning - Akustisk emission - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 378 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 378 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard definierar de generella principerna som skall användas vid provning med akustisk emission av industrikonstruktioner, komponenter och olika material under belastningen och mot aggressiv miljö i syfte att tillhandahålla ett bestämt och repeterbart utförande. Den innefattar riktlinjer för framtagning av tillämpningsdokument
vilka beskriver de specifika kraven för användningen av AE-metoden.
Om inte annat anges i referensdokumenten kan minimikraven i denna standard användas

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13554

Oförstörande provning - Akustisk emission - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 378 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 378 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles

Artikelnummer: STD-32373

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-26

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 13554

Ersätts av: SS-EN 13554:2011