Standard Swedish standard · SS-EN 13554

Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13554:2011 Amended by: SS-EN 13554/A1:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13554

Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 378 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 378 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard definierar de generella principerna som skall användas vid provning med akustisk emission av industrikonstruktioner, komponenter och olika material under belastningen och mot aggressiv miljö i syfte att tillhandahålla ett bestämt och repeterbart utförande. Den innefattar riktlinjer för framtagning av tillämpningsdokument
vilka beskriver de specifika kraven för användningen av AE-metoden.
Om inte annat anges i referensdokumenten kan minimikraven i denna standard användas

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13554

Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 378 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 378 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-32373

Edition: 1

Approved: 4/26/2002

No of pages: 16

Also available in: SS-EN 13554

Replaced by: SS-EN 13554:2011