Standard Svensk standard · SS-EN 13018

Oförstörande provning - Visuell kontroll - Allmänna principer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13018:2016 Tillägg: SS-EN 13018/A1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13018

Oförstörande provning - Visuell kontroll - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger generella principer vid såväl direkt visuell kontroll som visuell kontroll på avstånd med hjälpmedel då syftet är att avgöra om en produkt uppfyller angivna specifikationer (ytkvalitet hos produkter, krav på ytor som skall passa mot varandra, krav på produktens form).
Denna europastandard avser inte syning som en integrerad del av en annan oförstörande provningsmetod.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13018

Oförstörande provning - Visuell kontroll - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Visual testing - General principles

Artikelnummer: STD-29957

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-30

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 13018:2016