Standard Swedish standard · SS-EN 13018

Non-destructive testing - Visual testing - General principles

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13018:2016 Amended by: SS-EN 13018/A1:2004

Scope
Denna europastandard anger generella principer vid såväl direkt visuell kontroll som visuell kontroll på avstånd med hjälpmedel då syftet är att avgöra om en produkt uppfyller angivna specifikationer (ytkvalitet hos produkter, krav på ytor som skall passa mot varandra, krav på produktens form). Denna europastandard avser inte syning som en integrerad del av en annan oförstörande provningsmetod.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Non-destructive testing - Visual testing - General principles

Article no: STD-29957

Edition: 1

Approved: 3/30/2001

No of pages: 17

Replaced by: SS-EN 13018:2016