Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 18062:2024

Bestämning av restkemikalier extraherade från absorberande hygienprodukter vid användning av simulerad urin/mensvätska

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 18062:2024

Bestämning av restkemikalier extraherade från absorberande hygienprodukter vid användning av simulerad urin/mensvätska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
I detta dokument beskrivs en provningsmetod för identifiering och kvantifiering av eventuella restkemikalier i eller som kan migrera från absorberande hygienprodukter avsedda för engångsbruk. Metoden kan tillämpas på exempelvis bindor, trosskydd, tamponger och inkontinensskydd samt blöjor. Res ultaten av denna metod är beroende av de beskrivna extraktionsförhållandena, där endast simulerade kroppsvätskor används.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180) Stomi- och inkontinenshjälpmedel (11.180.20) Provning (19) Mjukpapper (85.080.20)


Köp denna standard

Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 18062:2024

Bestämning av restkemikalier extraherade från absorberande hygienprodukter vid användning av simulerad urin/mensvätska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mensprodukter, SIS/TK 629

Internationell titel: Determination of trace chemicals extracted from absorbent hygiene products (AHPs) using simulated urine/menstrual fluid

Artikelnummer: STD-80049071

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-16

Antal sidor: 28