Standardutveckling · SIS/TK 629

Mensprodukter

Runt 300 miljoner människor menstruerar varje dag, jorden runt. Det är viktigt med ett tydligt regelverk som garanterar att tamponger, bindor, menskoppar är säkra och fungerar som de ska. Tillgång till säkra mensprodukter är en förutsättning för att ha möjlighet att delta och bidra i samhället och det gynnar både individen och ett hållbart samhälle.

Hälften av världens befolkning använder mensprodukter. De flesta som menstruerar gör det tre till sju dagar i månaden i ungefär 40 år. Under en livstid ger detta 2400 dagar då en person använder bindor, tamponger och trosskydd.

Sverige leder arbetet med att skriva en internationell standard för att kravställa mensprodukter och SIS/TK 629 Mensprodukter möjliggör ett engagemang för svenska intressenter att delta i det arbetet.

Fokus är på gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter. Standarden kommer att inkludera alla typer av mensprodukter av olika material, såväl engångs- som flergångsprodukter.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Utgivet 1 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Lindex, Göteborg
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Konsumentverket / KO, Karlstad
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sibship AB, Norrköping
Sveriges Konsumenter, Stockholm
The Case for Her, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 338, Menstrual products
ISO/TC 338/AHG 1, Terminology
ISO/TC 338/TG 1, Strategic Business Plan
ISO/TC 338/WG 1, Safety, performance and general requirements of menstrual products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal i SIS Deltagarportalen.

 

Hur du som deltagare kan berätta om standardisering

Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg3.png
sdg5.png
sdg10.png

Läs mer om de globala målen här >

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrike Ryll
Projektledare
ulrike.ryll@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se

Kristina von Dolwitz
Ordförande
Sveriges Konsumenter