Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11127-3:2011

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av skrymdensitet (ISO 11127-3:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11127-3:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11127-3:2011

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av skrymdensitet (ISO 11127-3:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This is one of a number of parts of ISO 11127 dealing with the sampling and testing of non-metallic abrasives for blast-cleaning.The types of non-metallic abrasive and requirements on each are contained in ISO 11126.The ISO 11126 and ISO 11127 series have been drafted as a coherent set of International Standards on nonmetallic blast-cleaning abrasives. Information on all parts of both series is given in Annex A.This part of ISO 11127 specifies a method for the determination of the apparent density of non-metallic blast-cleaning abrasives.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11127-3:2011

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av skrymdensitet (ISO 11127-3:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density (ISO 11127-3:2011)

Artikelnummer: STD-82544

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-12-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11127-3

Ersätts av: SS-EN ISO 11127-3:2021