Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 11126-10:2005

Behandling av stålytor före beläggning med färg eller liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 10: Almandingranat (ISO 11126-10:2000)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 10: Almandite garnet (ISO 11126-10:2000)

Artikelnummer: STD-38414

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-14

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN ISO 11126-10:2017