Standard Svensk standard · SS-ISO 13826:2013

Metalliska och andra oorganiska beläggningar - Bestämning av termisk ledningsförmåga termiskt sprutade keramiska skikt med laser flash metoden (ISO 13826:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13826:2013 specifies a test method of thermal diffusivity of thermally sprayed ceramic coatings using laser technology. This test method is applicable to self-standing thermally sprayed ceramic coatings of thickness between 0,8 mm to 2 mm, deposited by various thermal spray processes and removed from the substrate. Thermal diffusivity values ranging from 10−7 m2/s to 10−4 m2/s are measurable by this test method for temperature range from 300 K to 1500 K.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88844

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-21

Antal sidor: 24