Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2360

Oorganiska ytbeläggningar - Icke-ledande beläggningar på omagnetisk basmetall - Bestämning av skikttjocklek - Amplitudkänslig virvelströmsmetod (ISO 2360:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2360:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2360

Oorganiska ytbeläggningar - Icke-ledande beläggningar på omagnetisk basmetall - Bestämning av skikttjocklek - Amplitudkänslig virvelströmsmetod (ISO 2360:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes a method for non-destructive measurements of the thickness of nonconductive coatings on non-magnetic, electrically conductive (generally metallic) basis materials, using amplitude-sensitive eddy current instruments.
NOTE This method can also be used to measure non-magnetic metallic coatings on non-conductive basis materials.
The method is particularly applicable to measurements of the thickness of most oxide coatings produced by anodizing, but is not applicable to all conversion coatings, some of which are too thin to be measured by this method (see Clause 6).
Although theoretically, the method can be used for measurements of the thickness of coatings on magnetic basis materials, its use for this application is not recommended. In such cases, the magnetic method specified in ISO 2178 should be used.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2360

Oorganiska ytbeläggningar - Icke-ledande beläggningar på omagnetisk basmetall - Bestämning av skikttjocklek - Amplitudkänslig virvelströmsmetod (ISO 2360:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis materials - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy current method (ISO 2360:2003)

Artikelnummer: STD-34901

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN ISO 2360 , SS-ISO 2360

Ersätts av: SS-EN ISO 2360:2017