Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14232-1:2017

Termisk sprutning - Pulver - Del 1: Benämning och tekniska leveransbestämmelser (ISO 14232-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14232-1:2017 specifies measuring methods for the characterization of powders and their technical supply conditions. It is applicable to powders that are used in thermal spraying on the basis of their physical and chemical properties.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027810

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1274:2004