Standard Svensk standard · SS-EN 13523-27:2017

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 27: Bestämning av härdighet mot våtomslag

Status: Gällande

Omfattning
This part of the EN 13523 series specifies a procedure for evaluating the resistance of an organic coating on a metallic substrate (coil coating) in conditions of extreme humidity (acid, alkaline and/or neutral).

Ämnesområden

Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025921

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13523-27:2009