Standard Svensk standard · SS-EN 13523-11:2019

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 11: Bestämning av härdighet mot lösningsmedel

Status: Gällande

Omfattning
This part of the EN 13523 series specifies the procedure for evaluating the degree of curing by assessing the resistance of a cured organic coating film, applied on a metallic substrate, to a specified organic solvent.

Ämnesområden

Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80016628

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-09-23

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13523-11:2011