Standard Svensk standard · SS-EN 13523-20:2011

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 20: Skumvidhäftning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a laboratory method for testing foam adhesion to an organic coating on a metallic substrate under dry and wet conditions.

Ämnesområden

Organiska ytbeläggningar (25.220.60) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82531

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-12-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13523-20:2004