Standard Svensk standard · SS-EN 13523-19:2019

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 19: Utformning av provpaneler och metod för utomhusexponering

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 13523 specifies the panel design and describes the procedure for determining the resistance to outdoor exposure of an organic coating on a metallic substrate.

Ämnesområden

Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing

Artikelnummer: STD-80016630

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-09-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13523-19:2011