Standard Svensk standard · SS-ISO 4524-4

Oorganiska ytbeläggningar - Provningsmetod för elektrolytiska beläggningar avguld och guldlegeringar - Bestämning av guldinnehåll

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 27874:2008

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings - Part 4: Determination of gold content

Artikelnummer: STD-4269

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-04-22

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN ISO 27874:2008