Standard Svensk standard · SS-ISO 14647

Oorganiska ytbeläggningar - Bestämning av porositet i guldbeläggningar på metaller - Provning med salpetersyreånga

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14647:2016

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Metallic coatings - Determination of porosity in gold coatings on metal substrates - Nitric acid vapour test

Artikelnummer: STD-27973

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN ISO 14647:2016