Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14713-1:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrosionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 1: Allmänna grunder för utformning och korrosionskydd (ISO 14713-1:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14713-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14713-1:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrosionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 1: Allmänna grunder för utformning och korrosionskydd (ISO 14713-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 14713 ger riktlinjer och rekommendationer för de generella konstruktionsprinciper, som är lämpliga för produkter som ska zinkbeläggas i korrosionsskyddande syfte. Standarden anger även graden av korrosionsbeständighet som zinkbeläggningen ger järn- eller stålkonstruktioner i olika miljöer. Det erhållna korrosionsskyddet behandlas i förhållande till— tillgängliga standardprocesser— konstruktionsutformningen, och— miljön där produkten ska användas.Denna del av ISO 14713 gäller för zinkbeläggningar pålagda med följande processer:a) varmförzinkning efter tillverkning (styckvis förzinkning),b) varmförzinkning av kontinuerligt löpande stålplåt (kontinuerlig förzinkning),c) sherardisering,d) termisk sprutning,e) mekanisk förzinkning,f) elförzinkning.Föreliggande riktlinjer och rekommendationer omfattar inte underhåll av stål som korrosionsskyddats genom beläggning med zink. Riktlinjer inom detta område återfinns i ISO 12944-5 och ISO 12944-8.ANM. Det finns ett stort antal produktrelaterade standarder (t.ex. för spik, fästelement, segjärnsrör etc.) som ställer specifika krav på den använda zinkbeläggningen. Dessa går utanför de generella riktlinjer som presenteras i denna del av ISO 14713. De specifika produktrelaterade kraven är överordnade föreliggande generella rekommendationer.

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14713-1:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrosionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 1: Allmänna grunder för utformning och korrosionskydd (ISO 14713-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1:2009)

Artikelnummer: STD-76173

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-21

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 14713-1:2009

Ersätter: SS-EN ISO 14713

Ersätts av: SS-EN ISO 14713-1:2017