Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18278-2:2016

Motståndssvetsning - Svetsbarhet - Del 2: Utvärderingsförfaranden för svetsbarhet vid punktsvetsning (ISO 18278-2:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 18278 provides specific test procedures for the determination of the acceptable welding current range and the electrode life.
It is applicable for the evaluation of the weldability of assemblies of uncoated and coated sheets of individual thicknesses from 0,4 mm to 6,0 mm.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 450 Motståndssvetsning, SIS/TK 134/AG 10

Internationell titel: Resistance welding - Weldability - Part 2: Evaluation procedures for weldability in spot welding (ISO 18278-2:2016)

Artikelnummer: STD-8019234

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-29

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 18278-2:2004