Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15611:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet (ISO 15611:2003)

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard ger den nödvändiga informationen för att förklara de krav som anges i EN ISO 15607 för kvalificering av svetsprocedurer genom tidigare erfarenhet av svetsning. Dessutom ger den giltighetsområde och giltighetstid. Användningen av denna Europastandard kan begränsas av en tillämpningsstandard eller en specifikation.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35307

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-30

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 288-6