Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15609-5:2011

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsdatablad - Del 5: Motståndssvetsning (ISO 15609-5:2011, Rättad version 2011-12-01)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15609 specifies requirements for the content of welding procedure specifications for resistance spot, seam, butt and projection welding processes. It is necessary to establish the acceptability of applying the principles of this part of ISO 15609 to other resistance and related welding processes before any qualification is undertaken.

NOTE Details of ISO 15609 (all parts — for titles, see Foreword) are given in ISO 15607:2003, Annex A.

Variables listed in this part of ISO 15609 are those influencing either weld dimensions (quality), weld nugget dimension, weld pattern positioning, mechanical properties or geometry of the welded joint.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 450 Motståndssvetsning, SIS/TK 134/AG 10

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81892

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-10-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 15609-5:2004