Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12996:2013

Mekanisk sammanfogning - Skjuvdragprovning av enkelnitförband - Dimensioner för provstycken och provningsförfarande (ISO 12996:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the geometry of the test specimens and the procedure for the tensile shear testing of single mechanical joints on single and multi-layer specimens up to a single sheet thickness of 4,5 mm. The term sheet, as used in this standard, includes extrusions and cast materials. The purpose of the tensile shear test is to determine the mechanical characteristics and failure types of the joints made with the different methods.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98592

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-07

Antal sidor: 32