Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7963:2010

Oförstörande provning - Ultraljudsprovning - Specifikation för kalibreringsblock Nr 2 (ISO 7963:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the dimensions, material, manufacture and methods of use for calibration block No. 2 for calibrating and checking ultrasonic testing equipment.

Ämnesområden

Svetsfogar Ultraljudprovning av metalliska material


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 2 (ISO 7963:2006)

Artikelnummer: STD-75483

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-30

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 27963