Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5173:2010

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Bockprov (ISO 5173:2009)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 5173:2010/A1:2011

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO 5173:2009)

Artikelnummer: STD-73897

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-20

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 5173:2010

Ersätter: SS-EN 910