Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17654

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Motståndssvetsning - Tryckprovning av sömsvetsar (ISO 17654:2003)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 17654:2011

Omfattning
Denna Europastandard beskriver tryckprovningen av sömsvetsade provstycken av olika materialtyper, t ex obelagda och belagda ferritiska stål och obelagda austenitiska stål med plåttjocklekar från 0,3 mm till 3,2 mm. Syftet med denna tryckprovning är att bestämma lämpligheten av materialet, svetsutrustningen, svetsparametrarna och andra faktorer för en tank, ett kärl eller en behållare för vätskor eller gaser som tillverkas med motståndssömsvetsning.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34871

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-14

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN ISO 17654:2011