Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17654

Destructive tests on welds in metallic materials - Resistance welding - Pressure test on resistance seam welds (ISO 17654:2003)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 17654:2011

Scope
Denna Europastandard beskriver tryckprovningen av sömsvetsade provstycken av olika materialtyper, t ex obelagda och belagda ferritiska stål och obelagda austenitiska stål med plåttjocklekar från 0,3 mm till 3,2 mm. Syftet med denna tryckprovning är att bestämma lämpligheten av materialet, svetsutrustningen, svetsparametrarna och andra faktorer för en tank, ett kärl eller en behållare för vätskor eller gaser som tillverkas med motståndssömsvetsning.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-34871

Edition: 1

Approved: 11/14/2003

No of pages: 13

Replaced by: SS-EN ISO 17654:2011