Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17639:2013

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar (ISO 17639:2003)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17639:2003 gives recommendations for specimen preparation, test procedures and their main objectives for macroscopic and microscopic examination.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds (ISO 17639:2003)

Artikelnummer: STD-98768

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1321