Standard Svensk standard · SS-EN 1321

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 17639:2013

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20333

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 17639:2013