Standard Svensk standard · SS-EN 1290

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17638:2009 Tillägg: SS-EN 1290/A2:2004 , SS-EN 1290/A1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1290

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 459 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 459 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver metoder för magnetpulverprovning för detektering av
yttre diskontinuiteter i svetsar av ferromagnetiska material inklusive värmepåverkade
zoner. Rekommenderade förfaranden är lämpliga för de flesta svetsmetoder
och förbandstyper. Avvikelser från de grundläggande metoderna som ger en
högre eller lägre känslighet beskrivs i bilaga A.
Denna standard anger förfaranden som är direkt användbara för svetsar med
geometri enligt tabellerna 1, 2 och 3.
Nivåer för godkännande av indikationer anges i EN 1291.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1290

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 459 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 459 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination of welds

Artikelnummer: STD-23396

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-28

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN ISO 17638:2009