Standard Swedish standard · SS-EN 1290

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination of welds

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 17638:2009 Amended by: SS-EN 1290/A2:2004 , SS-EN 1290/A1
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1290

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination of welds
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 459 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 459 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver metoder för magnetpulverprovning för detektering av
yttre diskontinuiteter i svetsar av ferromagnetiska material inklusive värmepåverkade
zoner. Rekommenderade förfaranden är lämpliga för de flesta svetsmetoder
och förbandstyper. Avvikelser från de grundläggande metoderna som ger en
högre eller lägre känslighet beskrivs i bilaga A.
Denna standard anger förfaranden som är direkt användbara för svetsar med
geometri enligt tabellerna 1, 2 och 3.
Nivåer för godkännande av indikationer anges i EN 1291.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1290

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination of welds
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 459 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 459 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-23396

Edition: 1

Approved: 8/28/1998

No of pages: 29

Replaced by: SS-EN ISO 17638:2009