Standard Svensk standard · SS-EN 1011-2

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 2: Bågsvetsning av ferritiska stål

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1011-2/A1:2004

Omfattning
Denna europastandard ger riktlinjer för manuell, delmekaniserad, mekaniserad och automatisk bågsvetsning av ferritiska stål (se avsnitt 5), exklusive ferritiska rostfria stål, i alla produktformer.

Ämnesområden

Svetsning och lödning (25.160) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels

Artikelnummer: STD-30353

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-29

Antal sidor: 115

Ersätter: SS 64025