Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13916:2018

Svetsning - Vägledning till av förhöjd arbetstemperatur, mellansträngstemperatur och arbetstemperatur under svetsning (ISO 13916:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13916:2017 specifies requirements for the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature for fusion welding. ISO 13916:2017 can also be applied as appropriate in the case of other welding processes. ISO 13916:2017 does not cover the measurement of post weld heat treatment temperatures.

Ämnesområden

Svetsning och lödning (25.160) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)

Artikelnummer: STD-80000753

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 13916