Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9454-1:2016

Fluss för mjuklödning - Klassificering och krav - Del 1: Klassificering, märkning och förpackning (ISO 9454-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9454-1 specifies a coding system for the classification of fluxes intended for use with soft solders, according to their active fluxing ingredients, together with requirements for labelling and packaging.

Ämnesområden

Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8019414

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 29454-1