Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13585:2012

Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning (ISO 13585:2012)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard anger grundkrav för prövning av hårdlödare och lödningsoperatörer, och anger betingelser för hårdlödning, provning, granskning, acceptansvillkor och giltighetsområden för intyg.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88484

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-27

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 13585:2012

Ersätter: SS-EN 13133