Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9455-13:2017

Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 13: Bestämning av flusstänk (ISO 9455-13:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 9455-13:2017 specifies a method for estimating the tendency of a flux to spatter in use. It is a qualitative (comparative) method and is only applicable to liquid fluxes, as defined in ISO 9454-1. The method is not applicable to flux cored solder wire or to solder pastes.

Ämnesområden

Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8028763

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-09-28

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 9455-13