Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9455-13

Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 13: Bestämning av flusstänk (ISO 9455-13:1996)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9455-13:2017

Ämnesområden

Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27620

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN ISO 9455-13:2017