Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15792-3:2011

Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder - Del 3: Indelningsprovning av lägessvetsbarhet och inträngning hos tillsatsmaterial i en kälsvets (ISO 15792-3:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15792 specifies the preparation and assessment of fillet weld test pieces for conformity assessment of positional usability and root penetration requirements for consumables classification standards for welding non-alloy and fine grain steels, low alloy steels, stainless steels, and nickel base alloys.

This part of ISO 15792 does not specify acceptance requirements.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80508

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-26

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 15792-3:2008