Standard Svensk standard · SS-EN 12071

Tillsatsmaterial för svetsning - Rörelektroder för gasmetallbågsvetsning av varmhållfasta stål - Indelning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17634:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12071

Tillsatsmaterial för svetsning - Rörelektroder för gasmetallbågsvetsning av varmhållfasta stål - Indelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden anger krav för indelning av rörelektroder som används vid gasmetallbågsvetsning av varmhållfasta låglegerade stål. Indelningen är baserad på den kemiska sammansättningen i helsvetsgods.
Det är känt att svetsningsegenskaperna hos rörelektroder kan ändras genom användning av pulsad ström, men syftet med denna standard är att pulsad ström inte skall användas för att bestämma elektrodindelningen.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12071

Tillsatsmaterial för svetsning - Rörelektroder för gasmetallbågsvetsning av varmhållfasta stål - Indelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels - Classification

Artikelnummer: STD-27920

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-28

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN ISO 17634:2006