Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2401:2018

Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder - Bestämning av nettoutbyte, bruttoutbyte och smälttal (ISO 2401:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies methods for the determination of the efficiency, weld metal recovery and deposition coefficient of covered electrodes.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel: Welding consumables - Covered electrodes - Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient (ISO 2401:2018)

Artikelnummer: STD-80006755

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 22401 , SS-ISO 2401