Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 20174:2007

Svetsning - Grupperingssystem för material - Japanska material (ISO/TR 20174:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report provides a Japanese grouping system for materials for welding purposes, classified in accordance with the grouping system of ISO/TR:15608. It may also apply for other purposes, such as heat treatment, forming, and non-destructive testing. This Technical Report covers grouping systems for the following standardized materials: - steel; - aluminium and its alloys; - titanium and its alloys.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Welding - Grouping systems for materials - Japanese materials (ISO/TR 20174:2005)

Artikelnummer: STD-58210

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-07

Antal sidor: 40