Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9015-1:2011

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Hårdhetsprovning - Del 1: Hårdhetsprovning på bågsvetsförband (ISO 9015-1:2001)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 9015 ger regler för hårdhetsprovning på tvärsnitt av bågsvetsförband av metalliska material. Den avser hårdhetsprovning enligt Vickers enligt ISO 6507-1, normalt med provkraften 49,03 N eller 98,07 N (HV 5 eller HV 10). Samma principer kan tillämpas på hårdhetsprovning enligt Brinell (med lämpliga provkrafter för HB 2,5/15,625 eller HB 1/2,5) enligt ISO 6506-1 och mikrohårdhetsprovning enligt ISO 6507-2 och ISO 9015-2). ANM. Provningen avser att säkert bestämma högsta och lägsta hårdhet för både grundmaterial och svetsgods. Denna del av ISO 9015 gäller inte för provning av svetsar i austenitiska rostfria stål.

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86104

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-17

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 9015-1:2011

Ersätter: SS-EN 1043-1