Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9015-1:2011

Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part 1: Hardness test on arc welded joints (ISO 9015-1:2001)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 9015 ger regler för hårdhetsprovning på tvärsnitt av bågsvetsförband av metalliska material. Den avser hårdhetsprovning enligt Vickers enligt ISO 6507-1, normalt med provkraften 49,03 N eller 98,07 N (HV 5 eller HV 10). Samma principer kan tillämpas på hårdhetsprovning enligt Brinell (med lämpliga provkrafter för HB 2,5/15,625 eller HB 1/2,5) enligt ISO 6506-1 och mikrohårdhetsprovning enligt ISO 6507-2 och ISO 9015-2). ANM. Provningen avser att säkert bestämma högsta och lägsta hårdhet för både grundmaterial och svetsgods. Denna del av ISO 9015 gäller inte för provning av svetsar i austenitiska rostfria stål.

Subjects

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Product information

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-86104

Edition: 1

Approved: 3/17/2011

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 9015-1:2011

Replaces: SS-EN 1043-1