Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11961:2008/AC:2009

Petroleum- och naturgasindustrier - Borrör av stål - Krav (ISO 11961:2008/Cor 1:2009)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11961:2018

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10) Stålrör (77.140.75)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-70018

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-15

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 11961:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 11961:2018