Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1:Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem - Tillägg 1: Bestämning av lägsta flyttemperatur, enligt ISO 3016, för kategori CKTG, CKES, CKPG och CKPR - Ändring av gränser (ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 12925-1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1:Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem - Tillägg 1: Bestämning av lägsta flyttemperatur, enligt ISO 3016, för kategori CKTG, CKES, CKPG och CKPR - Ändring av gränser (ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes the specifications relative to family C (gears) for lubricants, industrial oils and related products of Class L (see ISO 6743-6). This document deals only with lubricants for enclosed gear systems. Lubricants for open gears and greases for gears (enclosed or open) are not covered.
This document can be read in conjunction with ISO 6743-6. The following categories specified in ISO 6743-6 are covered by this document: CKB, CKC, CKD, CKE, CKSMP, CKTG, CKES, CKPG, CKPR.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1:Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem - Tillägg 1: Bestämning av lägsta flyttemperatur, enligt ISO 3016, för kategori CKTG, CKES, CKPG och CKPR - Ändring av gränser (ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family C (gears) — Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems — Amendment 1: Pour point, according to ISO 3016, of categories CKTG, CKES, CKPG and CKPR — Change of limits (ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80025074

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-10-14

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 12925-1:2018

Ersätts av: SS-ISO 12925-1:2024