Standard Svensk standard · SS-EN 14961-2:2011

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets för icke-industriell användning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17225-2:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14961-2:2011

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets för icke-industriell användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard determines the fuel quality classes and specifications of wood pellets for non-industrial use. This European standard covers only wood pellets produced from the following raw materials (see EN 14961-1:2010, Table 1): • 1.1 Forest, plantation and other virgin wood; • 1.2 By-products and residues from wood processing industry; • 1.3 Used wood. NOTE 1 For the avoidance of doubt, demolition wood is not included in the scope of this European Standard. Demolition wood is “used wood arising from demolition of buildings or civil engineering installations” (EN 14588:2010, 4.52). NOTE 2 Torrefied pellets are not included in the scope of this European Standard. Torrefaction is a mild pre-treatment of biomass at a temperature between 200 °C to 300 °C.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14961-2:2011

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets för icke-industriell användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Wood pellets for non-industrial use

Artikelnummer: STD-80710

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-27

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 17225-2:2014