Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-2:2014

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets (ISO 17225-2:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17225-2:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-2:2014

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets (ISO 17225-2:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard determines the fuel quality classes and specifications of graded wood pellets for non-industrial and industrial use. This International Standard covers only wood pellets produced from the following raw materials (see ISO 17225-1, Table 1):
- 1.1 Forest, plantation and other virgin wood
- 1.2 By-products and residues from wood processing industry
- 1.3 Used wood
NOTE 1 For the avoidance of doubt, demolition wood is not included in the scope of this International Standard. Demolition wood is "used wood arising from demolition of buildings or civil engineering installations".
NOTE 2 Thermally treated pellets (e.g. torrefied pellets) are not included in the scope of this International Standard. Torrefaction is a mild pre-treatment of biomass at a temperature between 200 - 300 C.

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17225-2:2014

Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets (ISO 17225-2:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets (ISO 17225-2:2014)

Artikelnummer: STD-101880

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 187120 , SS-EN 14961-2:2011

Ersätts av: SS-EN ISO 17225-2:2021