Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN ISO 10705-2

Vattenundersökningar - Bestämning av bakteriofager - Del 2: Somatiska kolifager (ISO 10705-2:2000)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 2: Enumeration of somatic coliphages (ISO 10705-2:2000)

Artikelnummer: STD-32260

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 2

Ikraftsätter: ISO 10705-2