Standard Validation, only publication · SS-EN ISO 10705-2

Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 2: Enumeration of somatic coliphages (ISO 10705-2:2000)

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Microbiology of water (07.100.20)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-32260

Edition: 1

Approved: 3/8/2002

No of pages: 2

Validation: ISO 10705-2