Standard Svensk standard · SS-EN 12462

Bioteknik - Prestandakriterier för pumpar

Status: Gällande

Ämnesområden

Mikrobiologi (07.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Biotechnology - Performance criteria for pumps

Artikelnummer: STD-24473

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-29

Antal sidor: 8