Standard Svensk standard · SS-EN 12353:2013

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som används vid bestämmande av bakterie- (inklusive Legionella), mykobakterie-, spor-, svamp- och virus- (inklusive bakteriofager) avdödande effekt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for keeping test organisms used and defined in European Standards for the determination of bactericidal (incl. Legionella pneumophila), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (incl. bacteriophages) activity of chemical disinfectants and antiseptics drawn up by CEN/TC 216. These methods for keeping test organisms can only be carried out in connection with at least one of those standards where a reference to this European Standard is established. NOTE 1 Annex A (informative) contains a non-exhaustive list of test organisms for which this standard can be applied. NOTE 2 European Standards (EN and prEN) where this European Standard is referenced are listed in the Bibliography. NOTE 3 A specific part on the preservation of bacterial spores may be added once the results of the ongoing ring trials are available.

Ämnesområden

Mikrobiologi (07.100) Övrigt inom mikrobiologi (07.100.99) Sterilisering (11.080) Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity

Artikelnummer: STD-88983

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-02-10

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12353:2006